123an's Tjosan Roliga historierRoliga bilderHumortidningarBusringMobilnyttSpelWebringKontakt
Dagens blondinDagens dataskämtDagens kortisDagens skämt om mänSlumpat skämt

Roliga historier

Resan till Rom
Skilsmässan
Efter midnatt
Kvinnans regler
Älskarinnan
Hörseltest
Shit happens in various world religions
123 korta historier
Ställa tofflor
Du är ett riktigt pucko om du ...
Grevinnan och betjänten
Hundens ordlista
Bekymmerslös framtid
Utbildning för män
Du är inte student längre då...
Whisky eller Cognac
Häftigt armbandsur
Sagt av barn
En sån soppa
Askungen på ålderns höst
Givakt, manöver!
Besparingar i sjukvården
Skoja med telefonförsäljare
Död eller levande
Två finskhistorier
Liftarens skräckfärd
Lurifax till bonde
Björnens svarta lista
På vägen
Billig sprit
Mjölkande tonårstjej
Saab Support
Cornflakes till frukost
Historier från skolan III
Fiskehumor
40 roliga historier om sprit och alkohol
Pärleporten
Kvinnligt språk
Politiker besök på mentalsjukhus
49 sätt att kugga en tenta på
Jocke charmör
Ingen 08 här, inte
Om de tre vise männen varit kvinnor
Finsk väderprognos
Jordnötterna
Slumpad historia

Nya språkregler från nyår.

språkregler

I internet- och e-postsammanhang har vi fått vänja oss vid att bokstäverna å, ä och ö inte kan användas.

SSM, Svenska SpråkMyndigheten, har som en konsekvens av detta beslutat att avskaffa dessa bokstäver helt. De anses som överflödiga i ett kommande mer internationaliserat samhälle.

Redan till nyår ersätts både å och ä av alfabetets första bokstav a. Vid paföljande halvarsskifte ersatts ö med o.

Vidare tas versalerna bort, de forekommer ju inte i e-postadresser, varfor skulle vi da tillatas anvanda dem i andra sammanhang? darigenom minskas antalet tecken rejalt.

rensningen har givit svenska sprakmyndigheten blodad tand. man har foreslagit fler fornyelser i stavningen for att underlatta internationell kommunikation.

fenomenet med en bokstav, c, som kan uttalas pa tva olika satt onskar man utnyttja till fullo genom att helt ersatta bade k och s med c.

ctavningen med dubbla conconanter efter cort vocalljud utgar occa. det ancec onodigt att ccriva ut samma bocctav tva ganger efter varandra.

har upctar et carcilt problem med boctaven x. x overgar til at ctavac cc, med med hanvicning til ovan namnda regel om dubelconconant blir det samandraget til et enkelt c.

vidare ctaler sje-ljudet til becvar for manga. det ercatc i ala cina ctavningar av z, com ju anvandc valdigt calan i vart cprak idag.

licadant ercatc ala conctiga ctavningar av j-ljudet (lj, gj, hj) av j. Pa cama cat anvandc q mer frecvent genom at ercata ng. Altiq blir bara latare oc latare!

man overvager at cenare aven helt ta bort h, com anda nactan inte horc, camt at tecna bade i oc j-juden med j, de later ju anda ljka.

cyftet ar, papecar cvenca cpracmyndjgeten, at verca for ocad forctaelse melan manjzor!

Copyright ©  2004-2017 123an's Tjosan


Tidskrifter   Frimärken - Filateli   Dagstidningar online   Svenska fjäll   Webringar   Max99kr   Älg - skogens konung   Telefonnummer   Nyheter   Värdelöst vetande   Vilda djur   Topplistor   Webblandning   Din-mamma historier  

eXTReMe Tracker