123an's Tjosan Roliga historierRoliga bilderHumortidningarMobilnyttSpelWebringKontakt
Dagens blondinDagens dataskämtDagens kortisDagens skämt om mänSlumpat skämt

Roliga historier

Ur led är tiden
Trampa inte på ankorna!
Komagen
Äktenskapliga kontroverser
Råd till kvinnliga bantare
Varning för Badtimes viruset
Karma
En kvinna och en papegoja
Två irländare i baren
Barnmorskans sista önskan
Servicekillen och papegojan
Stängt på Systemet
Fårskalletestet
Värdefull stövare
Fyllans olika stadier
Ungkarlens köksguide
Dövstumma pubgäster
Christer Abrahamsson Sportgrodor
Guide för Norrlands besökare
Tidningstabbar
Sven "Plex" Pettersson Sportgrodor
Ko-vett
Göran Zachrisson Sportgrodor
Aggressivt virus
Ett skämt per rad
Utan e-postadress
Backa i en rondell
Ursäktad felparkering
Vet du vem han är?
Rätt tänkt fröken
Kedjebrev för kvinnor
Problem med drickandet
Fotgängarbilist
MFF-supporter
Maskeraden
Vilse i djungeln
Gorillajouren
Sportgrodor
Utsäde
Spelvinsten
FAQ om män
Mors Lilla Dator
Kvinnlig (bi)list
Juvelstölden
Om män styrde världen
Slumpad historia

Den svenska modellen!

Den svenska modellen!

Ett svenskt storföretag och ett japanskt hade kommit överens om att varje år utkämpa en roddtävling med åttamannalag. Båda manskapen tränade länge och när dagen för kapprodden kom var bägge lagen i absolut toppform.

Men trots allt arbete svenskarna lagt ned var det japanerna som vann. Och det med en hel kilometer.

Efter nederlaget var det svenska lagets moral helt i botten. Högsta ledningen beslutade att man skulle vinna påföljande år och tillsatte en projektgrupp som skulle undersöka problemet.

Projektgruppen upptäckte efter mycket analyserande att japanerna hade haft sju man till att ro och en man till att styra, medan det svenska laget hade haft en man till att ro och sju som styrde.

I denna krissituation visade ledningsgruppen prov på avsevärd handlingskraft och man engagerade en konsultfirma. Denna fick i uppgift att undersöka strukturen i det svenska laget. Experterna kom efter flera månaders arbete fram tillslutsatsen att det var för många som styrde och för få som rodde.

På grundval av experternas rapport genomfördes omedelbart förändringar av lagstrukturen. Nu hade man fyra styrmän, två överste styrmän och en styrledare och en roddare.

Dessutom införde man ett poängsystem för att motivera roddaren.
- Vi måste utvidga hans arbetsområde och ge honom mera ansvar.

Året därpå vann japanerna, nu med hela två kilometer.

Det svenska bolaget avskedade roddaren med hänvisning till dålig arbetsprestation. En bonus betalades till ledningen som tecken på uppskattning för det stora ansträngningar den lagt ned.

Konsultfirman utarbetade en ny analys, där man drog slutsatsen att man hade valt rätt taktik och att motivationen också var god. Problemet måste alltså vara materialet som följaktligen behövde förbättras.

Idag är det svenska bolaget i färd med att utveckla en ny båt.
Copyright ©  2004-2023 123an's Tjosan


Tidskrifter   Frimärken - Filateli   Dagstidningar online   Svenska fjäll   Webringar   Bygg ditt eget Flugplan   Älg - skogens konung   Telefonnummer   Nyheter   Värdelöst vetande   Vilda djur   Topplistor   Webblandning   Din-mamma historier  

eXTReMe Tracker